Milan Pon��il

Popovice 117
267 01 Kr�l�v Dv�r

Vtejte na naich internetovch strnkch

Dovolujeme si Vm pedstavit na firmu - Milan Ponil, kter byla zaloena v roce 1991 a jej hlavn innost jsou kompletn dodvky systm v oboru vodoinstalace - topenstv. Nabzme sv odborn zkuenosti v oboru prmyslovch a domovnch vodoinstalanch a topenskch systm. Spolupracujeme s nkolika odbornmi firmami. To nm umouje operativn nrst pracovn kapacity podle aktulnch poteb. Dleitm clem na firmy je kvalifikovan a serizn pstup k poadavkm naich zkaznk.
N�V�T�VA �.: 195826 created by LAMIA